“Ja maar bij plannen is feedback; je gaat te snel”.


Hoor jij vaak ‘ja maar’ wanneer je met een cliënt of collega werkt aan en plan van aanpak. Zie dit dan als feedback.

Ja maar ontstaat wanneer jij je te snel richt op een oplossing of plan.

We moeten meer doen in dezelfde tijd. Door die tijdsdruk gaan we snel over tot het maken van een plan. 

Mensen twijfelen bij verandering, dat is normaal, dat maakt de timing echter essentieel.

Verandering heeft meer kans op slagen wanneer gesprekspartners de eigen motieven en argumenten die spreken voor verandering glas helder hebben.

Dus wees als gespreksleider langzaam en stel de volgende vragen:

  • Wat maakt dat er iets moet veranderen?
  • Waarom is dat belangrijk voor je?

Je zult meer resultaten boeken, 'ja maar' voorkomen en tijd besparen. 

Leren hoe je de eigen motieven onderzoekt en versterkt zodat je nooit meer ‘ja maar’ krijgt? 

Ik plan wekelijks tijd vrij in mijn agenda voor enkele oriënterende gesprekken. Vraag een gratis telefonische afspraak en ontvang direct enkele bruikbare tips.  

Over Ellen Honings

Ellen is trainer Motiverende Gespreksvoering, vanuit haar expertise leert zij coaches en hulpverleners hoe zij cliënten sneller stappen laten zetten in de richting van gedragsverandering. Hierdoor behalen hulpverleners en coaches sneller resultaten, is er meer doorstroom in organisaties en groeit het werkplezier.

>