"Motivatie ontstaat niet bij toeval, je hebt er als gesprekspartner invloed op". 


Waarom veranderen gesprekspartners niet? Waarom voer ik dezelfde gesprekken over en over, zonder dat het iets oplevert? 

Omdat we goed zijn geworden in het stellen van de verkeerde vragen; 

  • Waarom wil je hier niet zijn?
  • Waarom is het niet gelukt om..? 
  • Wat maakt dat je niet wil…?

Hoe meer wij gesprekspartners uitnodigen om over het ‘waarom niet’ te praten, hoe groter de kans dat mensen inderdaad niet veranderen. 

Door te praten over motieven én drijfveren, help je mensen zichzelf te veranderen. Het is immers de eigen taal die mensen in beweging brengt. Vraag:

  • Wat zou je willen?
  • Wat is belangrijk voor je? 

Vraag door en onderzoek waarom dat zo belangrijk is! Zo praten gesprekspartners zichzelf naar verandering. 

"Je kunt iemand niet motiveren door te overtuigen. Motivatie al zit in ieder mens, het is aan jou de taak om deze respectvol op te roepen"!


Over Ellen Honings

Ellen is trainer Motiverende Gespreksvoering, vanuit haar expertise leert zij coaches en hulpverleners hoe zij cliënten sneller stappen laten zetten in de richting van gedragsverandering. Hierdoor behalen hulpverleners en coaches sneller resultaten, is er meer doorstroom in organisaties en groeit het werkplezier.

>