Hoe vaak nemen gesprekspartners zich voor iets te veranderen? Waarom lukt het hen vervolgens niet om vol te houden? 

Dat heeft verschillende redenen.

Als gesprekspartners hun nieuwe doel niet volhouden, kan het zijn dat men er toch niet écht aan toe was om de verandering te maken.

Een andere reden kan zijn dat de persoon niet goed heeft nagedacht over HOE het plan vol te houden.

Het is jouw taak om, bij het maken van een plan, stil te staan bij in hoeverre een gesprekspartner bereid is om te veranderen én op welke manieren iemand het hoopt vol te houden.

Dit kun je bijvoorbeeld doen door onderstaande open vragen te stellen:

  • Hoe ga je dit nieuwe doel volhouden?
  • In hoeverre ben je bereid dit vol te houden?
  • Wat heb je nodig om vol te houden?

Door deze vragen te stellen, onderzoek je samen de persoonlijke redenen om zich aan het veranderplan te committeren.

Gesprekspartners veranderen namelijk eerder door wat ze tegen zichzelf zeggen, dan door de ideeën die anderen hen aandragen. Dit geldt óók voor het volhouden van de verandering.

"Een veranderplan maak je pas als gesprekspartners voldoende bereid zijn om te veranderen".

Over Kelly Sonnenschein

Kelly zit al meer dan 10 jaar in het trainingsvak. Haar doelgroep bestond aanvankelijk uit gedetineerde en deliquenten. Zij heeft hen getraind in gedragsverandering volgens de Motiverende Gespreksvoering. Na enkele jaren heeft ze de overstap gemaakt naar het trainen van professionals in de hulpverlening. Inmiddels heeft ze al heel wat professionals getraind in de Motiverende Gespreksvoering, maar ook Verslaving en Psychiatrie. Ze werkt al meer dan 12 jaar binnen de GGZ en verslavingszorg.

>