"Het doel is dat mensen zichzelf confronteren".


"Hoe dring ik tot haar door???” 

Hoe reageer je wanneer iemands gedrag niet alleen schadelijk is voor zichzelf maar ook voor anderen? 

Misschien wil je iemand confronteren: “Zie je niet wat je je kinderen aan doet!?"

Echter, zelfconfrontatie heeft meer invloed dan door iemand anders geconfronteerd te worden.

Sterker nog, jouw poging om iemand wakker te schudden, doet de bereidheid om te veranderen afnemen. Het zorgt voor een defensieve reactie. Problemen zullen worden weggewuifd of worden gebagatelliseerd.

Wanneer mensen zonder oordeel worden uitnodigt te reflecteren, zijn ze goed in staat om zelf conclusies te trekken.

Motiverende Gespreksvoering doet dit door samen op zoek te gaan naar de eigen redenen voor verandering.

Het zijn de eigen woorden die mensen doen veranderen. Met de juiste vraagstelling komen mensen zelf tot inzicht en beweging. Stel vragen zoals:

  • Wat vind jij niet goed gaan?
  • Wat zou jij anders willen? 
  • Wat moet er volgens jou nodig gebeuren
"Zelfconfrontatie is vele malen effectiever dan confrontatie". 


Over Ellen Honings

Ellen is trainer Motiverende Gespreksvoering, vanuit haar expertise leert zij coaches en hulpverleners hoe zij cliënten sneller stappen laten zetten in de richting van gedragsverandering. Hierdoor behalen hulpverleners en coaches sneller resultaten, is er meer doorstroom in organisaties en groeit het werkplezier.

>