Over Ellen


Wat je over mij moet weten...

Ellen Honings
  • +31614697637
  • info@anderslerenmotiveren.com

Mij hoor je altijd praten over yoga, een tweede passie naast de Motiverende Gespreksvoering. Ik sta MINSTENS drie keer in de week op de yoga mat. IK BEN ENERGIEK en hou van balans, DAT ZIE JE TERUG IN MIJN TRAININGEN. 

Ik werk sinds 2008 in de Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg. Ik ben behoorlijk nieuwsgierig en daarom heb ik op uiteenlopende afdelingen gewerkt. Ik heb ervaring met preventiewerk maar ook met de Verslavingszorg, zorgwekkende zorgmijders en chronische psychiatrische problematiek. Er was altijd één overlap: motivatie en weerstand voor gedragsverandering. 

"Wat ik wil? Dat professionals hun passie voor het vak behouden. Juist hierbij helpt Motiverende Gespreksvoering."


Wat ik wil? Dat professionals in Zorg en Welzijn hun passie voor het vak behouden.  

Veel professionals overwegen over te stappen naar een andere sector. Vanwege de werkdruk, de zwaarte van het werk en te weinig ontwikkelingsmogelijkheden. Juist hierbij helpt Motiverende Gespreksvoering. Professionals leren weerstand gemakkelijk ombuigen naar motivatie zodat: gesprekspartners sneller stappen zetten, doelen behaald worden, de doorstroom én het werkplezier groeit. 

"Bij trainen gaat het om (veilig) oefenen, oefenen en oefenen. Alleen zo beklijven vaardigheden". 


Ondanks dat ik kan blijven praten over Motiverende Gespreksvoering, vind ik het als trainer belangrijk dat er veel geoefend wordt. Enerzijds zodat vaardigheden in de praktijk écht beklijven, anderzijds zodat deelnemers ook zélf ervaren wat er gebeurd wanneer zij gecoacht worden in de stijl van Motiverende Gespreksvoering. 

Deelnemers vinden mij enthousiast, zeggen dat ik met passie spreek, dat ik trainingen laagdrempelig maak en dat bijeenkomsten zowel luchtig als veilig zijn. Mijn kwaliteiten: betrokkenheid, creativiteit, kalmte, praktisch en doelgericht te werk gaan.