Traject

Anders Leren Verbinden


Het oplossen van problemen in de onderstroom + medewerkers leren mét elkaar 'het andere gesprek' te voeren wat zorgt voor openheid, professionele groei en meer participatie.

Anders Leren Verbinden


Zie je voor jouw team nog zóveel mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering maar komen jullie er niet aan toe? Moet eerst de onderlinge samenwerking beter? Praten jullie niet mét maar tégen elkaar? Terwijl jullie echt vooruit willen en behoefte hebben het zetten van concrete stappen? Zijn er collega's die vasthouden aan het oude? Is er sprake van pasiviteit en worden nieuwe ideeën van tafel geveegd? 

Dan is het nuttig om te investeren in verbinding. Zonder verbinding, geen beweging, geen verbetering, geen verandering of transformatie. Daarom leren wij teams in Zorg, Welzijn of het Sociale Domein te groeien in onderlinge verbinding.

Dat doen we door de onderlinge communicatie te bevorderen én door problemen in de onderstroom op te lossen. Hieronder lees je hoe we dat doen en wat dat gaat opleveren. 

Medewerkers die zelf de samenwerking bevorderen met gespreksvaardigheden uit een bewezen effectieve methode: Motiverende Gespreksvoering!

hoe gaan we te werk?


Stap 1: problemen in de onderstroom doorbreken


Medewerkers komen niet in beweging wanneer er obstakels zijn in de onderstroom. Dat staat verbetering, effectieve samenwerking en dus ook optimale teamresultaten in de weg. We zetten systemische interventies in om patronen die veranderingen in de weg staan op te sporen, aan te kijken en op te lossen zodat er flow in het team komt.

Stap 2: Verbindende gespreksvaardigheden


Teamleden hebben veel invloed op elkaar. Ze kunnen elkaar stimuleren tot professionele groei óf weerstand en blokkades bij elkaar oproepen. Wanneer je wilt dat teamleden het beste uit elkaar halen, vraagt dat om groei in gespreksvaardigheden.

We leren medewerkers het ‘andere gesprek’ te voeren met elkaar (maar natuurlijk ook met klanten/cliënten/patiënten). Medewerkers leren verbinding, openheid, professionele groei en teamparticipatie te stimuleren bij elkaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een bewezen effectieve methode; de Motiverende Gespreksvoering.

* Deze gespreksvaardigheden bevorderen ook het gesprek met cliënten óf ketenpartners.

Een team dat zelf zorgt voor groei in: 

verbinding, openheid en actieve participatie van ieder teamlid.

Dit traject zal resulteren in


Bij zowel collega’s als cliënten:

  • Afname van weerstand en frustratie;
  • Praten mét elkaar in plaats van tegen elkaar;
  • Openheid over wat er speelt in de onderstroom;
  • Meer onderling begrip;
  • Toename van werkplezier op de werkvloer omdat collega’s zich gezien en gehoord voelen;
  •  Toename van cliënt tevredenheid omdat zij zich gezien en gehoord voelen;
  • Minder ongezonde personele wisselingen;
  • Toename van participatie en groei in zelfvertrouwen;
  • Cliënten en collega's die open staan voor elkaars visie, ideeën, adviezen en tips;
  • Een sterker engagement met collega’s en cliënten.;

Wat we in 2 teamsessies gaan doen


Verbindende Gespreksvaardigheden

01

Medewerkers leren vaardigheden uit een bewezen effectieve gespreksmethode die zorgen voor optimale samenwerking in teams. Verwacht interactieve sessies met veel (veilig) oefenen.

Systemische interventies

02

Wij zetten simpele en laagdrempelige systemische interventies in, om patronen die veranderingen in de weg staan op te sporen, aan te kijken en op te lossen zodat er flow in het team komt.

Werkboek

03

Ieder teamlid werkt zelfstandig in een werkboek zodat zij het geleerde gemakkelijk vertalen naar de praktijk. Zij ontvangen hierop uitgebreid feedback.

wat zeggen anderen over dit traject?


Ik heb hier zoveel meer geleerd dan in alle HBO managementopleidingen!

Omdat 2 clusters uit mijn team erg enthousiast waren over het effect van dit leertraject wilde ik deze scholing zelf ook graag gaan volgen. Onze organisatie is gestart met een verandertraject en ik dacht dat het daardoor voor het gehele management van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. We hebben namelijk dagelijks te maken met het motiveren van onze medewerkers. Niet meer overtuigen maar motiveren vanuit verbinding! Zelf meer achterover leunen in een gesprek zodat er ruimte is om echt te luisteren. Nieuwsgierig zijn naar je gesprekspartner en wat hem/haar motiveert om toch een stap te kunnen zetten. Ik ben heel tevreden. Zowel Live als via Zoom vlogen de scholingsdagen om. Je wordt getriggerd om soms even uit je comfortzone te stappen maar nooit op een manier die niet goed voelt. Er is ruimte voor reflectie en er is ruimte voor humor! Ik zet in op verbinding. Ik ben meer nieuwsgierig naar wat het haakje is om daadwerkelijk tot verandering over te gaan. Ik vraag meer naar wat de focus is in een gesprek en maak meer gebruik van reflecties. Ik sta hierdoor veel minder snel met mijn innerlijke oordeel klaar. Kelly is een zeer kundige trainer. Ze weet je te boeien, heeft humor en is heel benaderbaar. Daarnaast is Kelly een hele fijne gesprekspartner. Herhalen is nodig, continu blijven oefenen (zonder dat het een kunstje voelt). Voor mijn team heb ik direct een 'opfris' dag gepland en voor mijn nieuwe collega's een volledige scholing. Alle managers zouden deze cursus moeten gaan doen! Ik heb hier zoveel meer geleerd dan in alle HBO managementopleidingen die ik eerder gevolgd heb.

profile-pic
Mariëlla Bastiaans
Gebiedsmanager Zorg in Deurne / Teamleider Samenleving Gemeente

Direct een informatief gesprek aanvragen

>