Leertraject

Incompany Training


Een groepstraining in de Motiverende Gespreksvoering voor jouw team of organisatie op jouw locatie

Incompany training

Motiverende Gespreksvoering


Alle voordelen van een Incompany Training:

  • Wij verzorgen een groepstraining voor medewerkers op een locatie van jouw organisatie.
  • Medewerkers werken vanuit één methodische grondslag.
  • Medewerkers spreken dezelfde taal.
  • Medewerkers leren óók elkaar te motiveren naar professionele groei.
  • Na afronding van het leertraject kan gekozen worden voor Coaching On The Job, voor maximaal leerrendement. 

Meer werk-plezier door cliënten en collega's te zien groeien en door gebruik te maken van een prettige methode die geen energie kost.

wat gaan we doen?


Basisleetraject

01

Deelnemers leren in 4 dagen:  

- de houding + spirit horend bij MGV

- toewerken naar duurzame gedragsverandering in 4 stappen,

- alle (basis)vaardigheden,

- motivatie ontlokken in plaats van opleggen,

- het zelfvertrouwen van de ander vergroten,

- omgaan met en ombuigen van weerstand

- een plan van aanpak maken die de ander helpt in beweging te komen.

Verdiepingsleertraject 

02

Dit traject is bedoeld om de bekwaamheid in de Motiverende Gespreksvoering langdurig te waarborgen. De combinatie van beide leertrajecten zorgt ervoor dat: 

- Medewerkers, collega's en cliënten doelen behalen, regie nemen en groeien in zelfstandigheid.

- Medewerkers zijn in staat om structureel en moeiteloos de Motiverende Gespreksvoering toe te passen in gesprekken met cliënten én collega’s.

- Deelnemers leren de vaardigheden methodisch toe te passen.

coaching  

03

Medewerkers kunnen het gehele traject gebruik maken van individuele coaching en met ons sparren over de methodiek of casuïstiek. Voor het basisleertraject geldt 2 maanden en voor het verdiepingsleertraject geldt 4 maanden coaching.

wat zeggen anderen over onze leertrajecten?


profile-pic

Gesprekken zonder zelf 'hard aan het werk te zijn' en oplossingen aan te dragen!

Robbert Halffman , Gemeentesecretaris - Algemeen directeur Gemeente Deurne

De trainingsbehoefte ontstond binnen de context van ons organisatie ontwikkeltraject. Hoe kunnen we als leidinggevenden komen van zenden en overtuigen naar luisteren en motiveren. En daarmee medewerkers helpen eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling. Het leertraject Anders Leren Motiveren heeft mij concreet handelingsperspectief opgeleverd waarbij ik door aan te sluiten bij de ander en (de juiste) vragen te stellen tot een verdieping in de gesprekken kan komen zonder zelf 'hard aan het werk te zijn' en oplossingen aan te dragen. Ik ben zeer tevreden: door de theorie steeds in de praktijk te oefenen, voel je wat motiverende gespreksvoering met iemand doet. Dit helpt enorm met de motivatie om hiermee ook in de praktijk van alledag aan de slag te zijn. Ik ben mijn overleggen anders gaan inrichten: veel minder vanuit mijn eigen inhoudelijke agenda en meer vanuit de behoefte van de ander. Dat geeft rust en meer onderlinge aansluiting. En de echte punten waar we het over moeten hebben komen meer op tafel. Kelly is helder in haar uitleg en weet op een prettige manier de aandacht en het tempo vast te houden. Anders leren motiveren werkt! Ik zou het aan iedereen aanbevelen!

Direct een informatief gesprek aanvragen

>