Leertraject

Incompany Training


Een groepstraining in de Motiverende Gespreksvoering voor jouw team of organisatie op jouw locatie

Incompany training

Motiverende Gespreksvoering


Op deze pagina vind je belangrijke informatie over een Incompany Training in de Motiverende Gespreksvoering. Bij een Incompany training verzorgen wij een groepstraining voor medewerkers op een locatie van jouw organisatie. 

Een beetje training is leuk, het inspireert. maar met een beetje training is het onwaarschijnlijk dat deelnemers praktische vaardigheden eigen maken en langdurig vasthouden.

Wat je over ons moet weten


 • Wij bieden basisleertrajecten én verdiepingsleertrajecten in de Motiverende Gespreksvoering.
 •  Wij verzorgen geen workshops. Een workshop is leuk, het inspireert, maar het beklijft niet.
 • Wij gaan voor maximaal resultaat, waarbij deelnemers de materie volledig in de vingers hebben. Dat zorgt voor duurzame gedragsverandering bij cliënten én collega’s.
 • Wij zetten maximaal in op breinvriendelijke leertrajecten (niets zo vervelend als een vermoeiende trainingsdag waarbij het brein niets opneemt).  

voor wie is deze Training?


De training is voor professionals in Zorg, Welzijn en het Sociaal Domein. Denk aan:

 • Medewerkers Werk, Inkomen, WMO, Schuldhulpverlening, Leerplicht
 • Medewerkers GGZ en Verslavingszorg
 • Ambulante begeleidingsteams
 • Praktijkondersteuners, diëtisten, logopedisten en behandelaren ondersteunende communicatie
 • Jeugd en gezinsprofessionals

Meer werk-plezier door cliënten en collega's te zien groeien en door gebruik te maken van een prettige methode die geen energie kost.

Wat je over onze leertrajecten moet weten


 • De methodiek is bewezen effectief, wat is aangetoond met bijna 2000 onderzoeken.
 • Onze leertrajecten zijn interactief. Theorie wordt afgewisseld met veel 'veilig' oefenen, gebaseerd op observerend leren en ervaringsgericht leren.
 • Verwacht dus geen eenzijdige kennisoverdracht, maar een veelzijdigheid aan werkvormen om maximaal te leren.
 • Wij zijn 20% aan het woord en 80% van de tijd zijn deelnemers aan het oefenen.
 • Na het verdiepingsleertraject kunnen deelnemers een Proeve van Bekwaamheid afleggen. De beoordeling gaat volgens het internationaal codeersysteem; Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI).
 • De beide leertrajecten zijn SKJ geaccrediteerd.
 • Deelnemers leren naast cliënten óók collega's te motiveren tot professionele groei.

wat gaan we doen?


Basis leetraject

01

Deelnemers leren in 4 dagen:  

- de houding + spirit horend bij MGV

- het werken in 4 stappen,

- alle (basis)vaardigheden,

- motivatie ontlokken in plaats van opleggen,

- het zelfvertrouwen van de ander vergroten,

- omgaan met en ombuigen van weerstand

- een plan van aanpak maken die de ander helpt in beweging te komen.

Verdiepingsleertraject 

(Optioneel: volgt het basisleertraject op)

02

Dit traject bestaat uit intercollegiale coaching en feedback, dat is nodig om de bekwaamheid in MGV op termijn te waarborgen. De combinatie van beide leertrajecten zorgt ervoor dat: 

- Medewerkers én collega’s groeien in professionaliteit. 

- Medewerkers, collega's en cliënten doelen behalen, regie nemen en groeien in zelfstandigheid.

- Deelnemers in staat zijn om structureel en moeiteloos de Motiverende Gespreksvoering toe te passen in gesprekken met cliënten én collega’s.

- Deelnemers de vaardigheden methodisch leren toe te passen.

coaching  

03

Deelnemers kunnen het gehele traject gebruik maken van individuele coaching en met ons sparren over de methodiek of casuïstiek. Voor het basisleertraject geldt 2 maanden individuele coaching. Voor het verdiepingsleertraject geldt 4 maanden coaching.


wat zeggen anderen over onze leertrajecten?


profile-pic

Gesprekken zonder zelf 'hard aan het werk te zijn' en oplossingen aan te dragen!

Robbert Halffman , Gemeentesecretaris - Algemeen directeur Gemeente Deurne

De trainingsbehoefte ontstond binnen de context van ons organisatie ontwikkeltraject. Hoe kunnen we als leidinggevenden komen van zenden en overtuigen naar luisteren en motiveren. En daarmee medewerkers helpen eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling. Het leertraject Anders Leren Motiveren heeft mij concreet handelingsperspectief opgeleverd waarbij ik door aan te sluiten bij de ander en (de juiste) vragen te stellen tot een verdieping in de gesprekken kan komen zonder zelf 'hard aan het werk te zijn' en oplossingen aan te dragen. Ik ben zeer tevreden: door de theorie steeds in de praktijk te oefenen, voel je wat motiverende gespreksvoering met iemand doet. Dit helpt enorm met de motivatie om hiermee ook in de praktijk van alledag aan de slag te zijn. Ik ben mijn overleggen anders gaan inrichten: veel minder vanuit mijn eigen inhoudelijke agenda en meer vanuit de behoefte van de ander. Dat geeft rust en meer onderlinge aansluiting. En de echte punten waar we het over moeten hebben komen meer op tafel. Kelly is helder in haar uitleg en weet op een prettige manier de aandacht en het tempo vast te houden. Anders leren motiveren werkt! Ik zou het aan iedereen aanbevelen!

Direct een training aanvragen

>