De problemen stapelen op, je gesprekspartner springt van de hak op de tak en wordt overspoeld door emoties.

Er is geen vertrouwen in de toekomst en de machteloosheid is voelbaar.

De neiging om de ander te helpen, door oplossingen aan te dragen, wordt groter. Steeds meer bekruipt het gevoel: “ik moet dit oplossen”.

Maar wat je ook aandraagt, niets helpt. Het is gewoon te veel. Wat doe je dan? Hoe kom je verder?

Wanneer iemand overspoeld raakt ga dan op zoek naar een heldere focus. Doe je dat niet blijf je dezelfde gesprekken voeren, zonder vooruitgang.

Natuurlijk empathie is belangrijk. Echter, gesprekken zijn niet behulpzaam als je de persoon niet helpt om verder te komen.

Het is dus jouw taak om te prioriteren en één agendapunt te kiezen mét de ander, zodat de rest even mag rusten.

Je kunt geen motivatie voor verandering creëren wanneer iemand overspoeld wordt door tal van problemen. 

"Focussen is de taak van de hulpverlener of coach! Zonder focus geen motivatie voor het zetten van stappen."


Over Ellen Honings

Ellen is trainer Motiverende Gespreksvoering, vanuit haar expertise leert zij coaches en hulpverleners hoe zij cliënten sneller stappen laten zetten in de richting van gedragsverandering. Hierdoor behalen hulpverleners en coaches sneller resultaten, is er meer doorstroom in organisaties en groeit het werkplezier.

>