Video

Voorkom uitweiden en langdradige gesprekken zonder vooruitgang.

In dit filmpje leggen we uit hoe je voorkomt; dat je telkens dezelfde gesprekken voert zonder vooruitgang. In 4 stappen help je cliënten of collega's naar motivatie voor het zetten van stappen én duurzame gedragsverandering. 

Stap 1: Samenwerking vanuit verbinding

Stap 2: Focus bepalen

Stap 3: Motiveren i.p.v. problematiseren

Stap 4: Gesprekspartners aanzetten tot actie

Wanneer gesprekpartners langdradig zijn, van de hak op de tak springen, heb je geen motivatieprobleem, maar een focusprobleem (stap 2).

Alleen wanneer er één heldere focus is in het gesprek; kun je met de juiste gespreksvaardigheden motivatie ontlokken voor het betreffende thema. Je moet dus in staat zijn om te voorkomen dat gesprekspartners blijven afdwalen, uitweiden en van de hak op de tak springen. 

Daar hebben gesprekspartners jouw hulp bij nodig. Focussen kun je leren. Het voorkomt uitweiden in gesprekken en zorgt ervoor dat je samen tot de kern komt. Het is een prettige techniek die zorgt voor overzicht, doelgerichtheid en openheid.