Soms gaat het mis en zetten gesprekspartners, ondanks hun goede voorbereiding, stappen terug. 

Zo’n terugslag kan hen nogal uit het veld slaan. Hoe ga je hier als hulpverlener of leidinggevende mee om?

Gesprekspartners staan nauwelijks stil bij successen, ze zeggen: ‘ach het was toeval’. Maar bij een terugslag volgt het zelfverwijt, ze zien het als persoonlijk falen.

Een tijdelijke terugslag hoort bij elke verandering. Grijp op tijd in en normaliseer. Voorkom dat de ander uit wanhoop het hele plan van aanpak naast zich neer legt.

In veranderprocessen is het normaal dat iets niet lukt.

Normaliseer en:

  • sta samen stil bij de reis die al is afgelegd
  • bespreek de progressie die wel al geboekt is
  • onderzoek mogelijke obstakels en hulpbronnen 

Een sturende reactie zoals; ‘ik zal je vertellen wat je nu moet doen’, is niet de oplossing. Spoor de eigen creativiteit aan.

Mensen zijn meer geneigd opnieuw in actie te komen wanneer ze zelf creatieve oplossingen formuleren.

"Grijp op tijd in, voorkom dat iemand bij een terugslag het hele plan van aanpak naast zich neerlegt". 

Over Ellen Honings

Ellen is trainer Motiverende Gespreksvoering, vanuit haar expertise leert zij coaches en hulpverleners hoe zij cliënten sneller stappen laten zetten in de richting van gedragsverandering. Hierdoor behalen hulpverleners en coaches sneller resultaten, is er meer doorstroom in organisaties en groeit het werkplezier.

>